Zarządzanie zdalne kasami
Jego podstawowym zadaniem jest nadzór i komunikacja nad kasami i kasjerami - w systemie możemy na bieżąco obserwować utargi zarejestrowane na poszczególnych kasach, a także śledzić wyniki sprzedaży wybranych kasjerów.

System umożliwia rozliczenie zmian kasjerów oraz zarejestrowanie odbiorów częściowych dokumentujących gotówkę przekazaną przez kasjerów w trakcie pracy.

- Delta Kasy - Delta Kasy


System posiada własną bazę danych, w której przechowuje m.in.:

dokumenty rozliczeń zmian kasjerów i odbiorów częściowych, zarejestrowane na kasach inne dokumenty tj. faktury do paragonów, faktury.

Podstawowe możliwości:

podgląd bieżącego utargu kasjerów z informacją: zarejestrowanej sprzedaży w poszczególnych formach płatności i walut, ilości/wartości anulowanych paragonów i wystornowanych pozycji, wartości sprzedanych/zwróconych opakowań, wartością udzielonych rabatów podgląd bieżącego stanu kas: wartość zrealizowanego na danej kasie utargu, ilość zarejestrowanych paragonów, średnia wartość "koszyka" i średnia ilość pozycji na zarejestrowanych na danej kasie paragonach