Insoft PC-Market Lite

PC-Market Lite to okrojona i uproszczona wersja programu służąca głównie do programowania kas fiskalnych:
– obsługa karty towarów (uproszczona karta towaru, tylko niezbędne elementy),
– eksport do kasy,
– import sprzedaży z kasy,
– opcjonalnie możliwość obsługi i sprzedaży na drukarce fiskalnej,
– raporty sprzedaży na kasach (predefiniowane i uproszczone),
– kilka prostych przycisków na ekranie (dodaj towar, edytuj towar, wyślij na kasy, odbierz sprzedaż z kasy, raport),
– możliwość obejrzenia Demo pełnej wersji PC-Market 7, kompleksowego programu do obsługi sklepu,
– instalator uproszczony i predefiniowany.